Menu

Fra 1920 - 1929

image

1920: Fri atletik tages af programmet.
Aalborg Stadion indvies med en finalekamp mellem AaB og Freja i Aalborg Pokalturnering, og Freja vinder så stort som 6-1.
Vi møder ude og hjemme Randers Freja og vinder begge kampe med hhv. 3-2 og 2-1.

1921: Otto Nielsen, Freja"s formand og 1. holdets venstre wing udtages til byholdet.
Klubben stiller nu 3 hold og har 255 medlemmer.
Hans "Fessor" Larsen foreslår på generalforsamlingen, at klubben ansætter og uddanner en massør, og man foreslår "Barber Møller".

1922: "I Anledning af Klubbens 10 års Jubilæum afholdes Storstilet Karneval i Kilden. Dog tages Forbehold for Den Spanske Syge".
Klubben har nu 340 medlemmer: 104 seniores - 132 juniores og 104 passive.
Man indleder venskabskampe med Göteborgklubben "Virgo".
Der afholdes julebal på Kino Caféen: "Kl. 5-8 skulde Børnene more sig, og der vilde blive uddelt Poser samt forskellige overraskelser. Derefter vilde det Voksne Bal begynde. Billetpriser: 1 Kr. for Voksne, 1,50 Kr. pr. Par og 50 Øre for Børn".
Aalborg Byhold vandt i Århus over et udvalgt Jysk hold med 3-2. På Aalborg Byhold deltog bl.a. Hans "Fessor" Larsen, der senere samme år blev udtaget til udvalgt Jysk hold.

1923: Medlemstal 104 aktive seniores - 123 passive - 117 juniores/drenge.
Londonholdet "Caledonians" melder fra til en kamp mod Aalborg Byhold. Istedet forhandles en kamp mod "Seven Services" på plads.
Der etableres vand i klubhuset, men man vedtager at klage til byrådet angående banernes beskaffenhed.
For at afhjælpe økonomien afholdes Præmieskydning samt medlemsbal på Hotel Hafnia.
På bestyrelsesmødet d. 18. oktober på Café la reine diskuteredes: "det nystiftede Forlystelsesudvalgs Forslag om Julebal og Stiftelsesfest. Da den nye Vært "Thorvald" spenderede en Omgang Kaffe med Cognac til Selskabet, steg Snakkelysten yderligere."
Freja-resultater i den jyske turnering. Chang-Freja 2-3, Freja-Brønderslev 2-0, Freja-Frederikshavn 2-4.
 

 

 

 

Freja"s lille store målmand Herman Friis Christensen

1924: Herman Christensen debuterer på 1.holdet,der vinder kredsen efter omkamp mod Frederikshavn med 3-2, men i kredskampen om oprykning til Mesterrækken mod Randers Freja taber vi 3-1. I en privat kamp mod Malmö taber vi 3-4.

Man blev ikke "bare" meldt ind. Hør blot flg. referat fra generalforsamlingen i april: "Efter en længere Diskussion vedtoges det at sende et Medlem (Schmidt), der ved en Fejltagelse var optaget, hans Udmeldelse."
"Henry Hansen opfordrede Bestyrelsen til allerede nu at sætte sig i Bevægelse for at få en anden Træningsplads end Fjordmarken, der nu er udbudt til en ny Bådehavn."


1925: "Det vedtages at købe Tobaksarbejdernes Idrætsforenings" Mål, for en Pris af højst 50 Kr."
I Idrætsugen taber Freja 1-0 til AaB der samme år spiller sig op i Mesterrækken. 
Carl Friis Christensen vinder en silkefane i Dansk Familieblad, og skænker således Freja den første fane.

1926: Freja rykker op i Mesterrækken ved at vinde kredskampen mod Thisted med 7-2. 
"Kaj Jensen påtaler på Generalforsamlingen, at Dommerne er for dyre. Bestyrelsen havde at undersøge Sagen. Efter at Turneringsplan forelå, vedtoges det så vidt muligt at anvende Københavnske Dommere."

1927: "Det vedtages at tegne en Ulykkesforsikring for Spillerne på 3 Kr. pr. Dag. Der tegnedes strax en Del Spillere." Vi udmeldes af Jysk Atletik Forbund.
Freja vinder privatkampe mod Esbjerg med 2-0 og 4-1. I mesterrækken slår Freja Horsens med 4-3, Viborg med 7-2 og Chang med 3-1 og tabte til AGF med 5-6.
Medlemstal: 61 seniores - 166 passive og 101 juniores/drenge.

1928: Freja får udtaget 5 mand til Aalborg Pokalturnerings match mod Cardiff City. Freja placerer sig som nummer 3 i Mesterrækken og kvalificerer sig til landsturneringen. Hermann Christensen og Hans Larsen udtages til kampen Jylland-Fyn.

1929: Langfredag slår Freja B 1909 med 3-1 i Landspokalturneringen. Byholdet møder "Hearts of Midletonians", og Freja stiller med 3 mand til holdet: Hermann Christensen, Aksel Christensen og Hans Larsen. Som den eneste klub i Aalborg stiller Freja nu hold i alle JBU"s rækker.