Menu

Fra 1930 - 1939

1930: Klubbens nye emblem er i udkast. Man har 11 forskellige tegninger, men vil gerne se flere.
Peter Christensen foreslår på oktobergeneralforsamlingen "at oprette en banefond, da det tiltrængtes i høj Grad at få egen Bane."
Turneringen 1929-30 bragte Freja på 2.pladsen, hvilket gav adgang til danmarksturneringens 2. division.

HER SKAL DER VÆRE ET BILLEDE

Freja"s superhold 1931-1932. Fra venstre Herman Christensen, Aksel Christensen, Sigvald Christiansen, Harry Madsen, Arne Holt, Carl "Knalle" Nielsen, Hans "Fessor" Larsen, Viggo Madsen, Aage Jensen, Anker Jensen og Arne Nielsen. Yderst til højre skimtes Anders Jensen.

 

1931: Jordarbejdet på den nye bane ved Annebergvej er allerede i gang.
Turneringen 1930-31 og med en dårlig placering måtte Freja ud i "oprykningskamp", og da Freja sammen med AaB og Chang havde engageret den engelske træner David Steele, fik vi ham til rådighed for klare skærene i kampene mod AFC Århus. Kampene der skulle spilles i Randers endte hhv. 1-1 og 3-1 med Freja som vinderen. Samme år vandt Freja for første gang Jysk Cup ved i finalen at besejre netop AFC Århus med 2-1.

1932: I 30"ernes krise tænkte man på de mange arbejdsløse. Det hedder således omkring Aalborg Pokalturnerings Arrangementer: "Kastetvej-indgangen aabnes atter med Adgang kun for Arbejdsløse mod en Entré à 25 Øre pro persona. Der vises intet Kort, men de arbejdsløse kontrollerer selv, at der ikke ved Nordre Mål kommer andre end Arbejdsløse."
Medlemstal: 69 seniores - 181 passive og 100 juniores/drenge. 
Freja vinder 2. aktie i Jysk Cup ved at besejre Viborg i finalen med 4-2.

1933: I turneringen 1932-33 endte Freja på 4. pladsen i Mesterrækken og kvalificerede sig således til igen at spille i danmarksturneringens 2. division i 1933-34.
Freja vinder for 3. gang i træk Jysk Cup med en sejr over Viborg på 2-1, og får således pokalen til ejendom. Turneringen indstilles herefter.

1934: Freja har nu 511 medlemmer, men sportsligt kører det nu den gale vej, idet 1. holdet, efter en lang periode som et af de førende hold i den jyske Mesterrække, lander helt nede på 5. pladsen. Til gengæld var det først efter den sidste kamp i 2. division mod AFC Århus at chancen for en plads i 1. division forduftede.

1935: Den 30. juni var en mærkedag i Freja"s historie idet man her endelig kunne tage det nye baneanlæg i brug med to fremragende baner og et topmoderne klubhus, der i pressen benævnes som et af de bedste i landet.
Det vedtages at oprette en old-boysafdeling.
Man søger baneinspektør og får 47 henvendelser, og valget falder på Aksel Christensen, men efter møde trækker denne sin ansøgning, og hvervet overlades til Hans Jacob Larsen. 
I overværelse af 120 medlemmer viser træneren og den tidligere landsholdsspiller Sophus "krølben" Nielsen filmen "Idræt" hvorefter der er foredrag.

1936: Freja er kvalificeret til den rekonstruerede danmarksturnerings 3. division, og ligger ved efterårets slutning på 1. pladsen, mens resultaterne i den jyske Mesterrække er temmelig skuffende.
Kassereren oplyser: "at Restancerne er store og mange, og sammen med Formanden og Inkassatoren vil man gå Medlemskortene efter og advisere Restanterne pr. brev."

1937: Freja modtager fra festudvalget en dirigentklokke, idet det har været et økonomisk godt år.
Freja beslutter sig til at indstifte et æresemblem i guld (Freja"s guldnål). Første medlem der får dette æresbevis er formanden Otto "Nille" Nielsen, og ved klubbens 25-års jubilæumsfest d. 2. maj modtager han Dansk Idræts Forbunds Æresemblem.
På bestyrelsesmødet d. 11.10. forespørger Hans Jacob Larsen: "om Prisen på Kaffe i Klubhuset må forhøjes fra Kr. 0,50 til Kr. 0,60. Dette tillodes, at den ønskede Forhøjelse træder i Kraft, og at han endvidere må forhøje Prisen på et Stk. Franskbrød fra 10-15 Øre."

1938: "Der er stor Kontingentrestance p.g.a. Arbejdsløsheden, og for de der ikke magter at betale, kan der udlignes ved at udføre Arbejde for Klubben ved renholdelse af Baneanlægget. I samme forbindelse an-søger Mesterrækkeholdet om et Tilskud på Kr. 5,00 til Dækning af en Arbejdsledig Spillers deltagelse i deres Afslutningsfest.
Bevilgedes !"

Pokalen som Lauritz Jensen skænkede til 25-års jubilæet foreslås uddelt årligt til en spiller der har gjort sig særlig fortjent dertil, hvilket vedtages at gøre første gang i 1939.

1939: Medlemstal: 75 seniores, 100 juniores/drenge og 228 passive. Den 1.5.: Gasovnen i baderummet eksploderet. På generalforsamlingen d. 22.9. nævnes det i formandens beretning: "Et Uheld på Fodboldbanen havde forårsaget et længere Hospitalsophold for Klubbens Mesterrækkespiller Ole Rømer. Formanden beklagede det skete Uheld og bad Ole Rømers Fader, som var til stede om at overbringe ham Klubbens varmeste Hilsen. Alle Medlemmerne rejste sig i Tilslutning hertil."
Fra Festudvalgets protokol: "Torsdag d. 14.12. afholdes Møde på Rådhuscaféen i stedet for Private, da der er Rengøring i de forskellige Hjem.".